fbpx

Kirjaudu palveluun

Mediamyynti Sää ja live-kuva Koti Costalla
Espanjassa liikalihavuutta enemmän alemmissa sosiaaliluokissa

Espanjassa liikalihavuutta enemmän alemmissa sosiaaliluokissa

Etelässä on enemmän liikalihavuutta kuin pohjoisessa

lihavuus

Espanjan Liikalihavuuskartta – Joka kolmas lapsi ylipainoinen

Yleiskatsaus

Espanjan kansallisessa terveysinstituutissa ISCIII:ssa ja Espanjan elintarviketurvallisuus- ja ravitsemusvirastossa Aesan:ssa tehdyn tutkimuksen mukaan yli puolet Espanjan väestöstä kärsii ylipainosta. Lapsista joka kymmenes on lihava, mikä lisää riskiä sairastua kroonisiin sairauksiin, jotka ovat aiemmin olleet lähes yksinomaan aikuisten ongelmia.

Aikuisten liikalihavuus Espanjassa itsehallintoalueittain

Sosioekonomiset Tekijät ja Liikalihavuus

 • Alhainen koulutus- ja tulotaso lisäävät liikalihavuuden riskiä.
 • Liikalihavuuden esiintyvyys on suurempi miesten kuin naisten keskuudessa.
 • Tutkimus osoittaa, että sosioekonomiset tekijät vaikuttavat merkittävästi liikalihavuuden esiintymiseen.
liikalihavuus Espanjassa
Alemmissa sosiaaliluokissa ja vähemmän koulutetuilla on enemmän liikalihavuutta

Lasten Liikalihavuus

 • Joka kolmas lapsi Espanjassa on ylipainoinen.
 • Tutkimus paljastaa, että lapset, jotka asuvat ylipainoisten aikuisten kanssa, ovat 2,2 kertaa todennäköisemmin lihavia.
Ovatko epäterveelliset ruokailutottumukset vanhemmilta opittuja?
Lasten ja nuortebn liikalihavuus itsehallintoalueittain

Geografiset Erot

 • Pohjois-Espanjan maakunnissa liikalihavuus on vähäisempää kuin Etelä-Espanjassa.
 • Tutkimus osoittaa merkittäviä eroja liikalihavuuden esiintymisessä eri alueilla.
Etelässä on enemmän liikalihavuutta kuin pohjoisessa

Ehdotukset ja Ratkaisut

 • Espanjan hallitus on julkaissut Kansallisen Suunnitelman Lasten Liikalihavuuden Vähentämiseksi.
 • Asiantuntijat korostavat sosiaalipolitiikan merkitystä liikalihavuuden torjunnassa, esimerkiksi kouluruokailun ja fyysisen aktiivisuuden edistämisen kautta.

Naiset ja Liikalihavuus

 • Tutkimuksen mukaan naiset kärsivät vähemmän liikalihavuudesta, paitsi yli 75-vuotiaiden keskuudessa.

Päätelmät

 • Liikalihavuus on merkittävä kansanterveysongelma Espanjassa.
 • Tarvitaan tehokkaita toimenpiteitä liikalihavuuden torjumiseksi kaikissa ikäryhmissä.
 • Sosiaaliset ja taloudelliset tekijät ovat avainasemassa liikalihavuuden ehkäisyssä.

Lähde
el Español

Samankaltaiset julkaisut