fbpx

Kirjaudu palveluun

Mediamyynti Sää ja live-kuva Koti Costalla

Tietosuojaseloste

Costalla Oy:n tietosuojaseloste.

Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjä, rekisterin nimi ja yhteystiedot  

Costalla Oy (myöh. rekisterinpitäjä ).

Yhteystiedot:

Costalla Oy
Vipusenkatu 19
15230 Lahti
Y-tunnus: 3291946-8
[email protected]

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) 

Rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

 • rekisterinpitäjän palvelujen tarjoaminen asiakkaille
 • asiakassuhteen jatkuva hoitaminen ja kehittäminen
 • varauspyyntöjen ja muiden yhteydenottojen toimittaminen verkkopalveluun rekisteröityneille ilmoittajille
 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittäminen ja siihen liittyvä palvelun kehittäminen
 • mahdollisten asiakkaiden kiinnostustietojen sekä majoittautumiseen liittyvien valintojen ja toiveiden seuraaminen, analysointi ja siihen liittyvä palvelun kehittäminen
 • asiakkaiden toiveiden huomioon ottaminen ja palvelun kehittäminen sekä tarjonnan kohdistaminen

Rekisterinpitäjä ei luovuta ulkopuolisille asiakkaiden henkilötietoja markkinointitarkoituksiin tai mielipide- ja markkinatutkimuksiin. Rekisterinpitäjä voi lähettää asiakkaille suoramarkkinointia sähköisesti (mm. sähköpostitse ja tekstiviestien välityksellä; nk. Costalla.fi uutiskirje, esim. vahvistus varauspyynnöstä, palautekysely jne).

Rekisterinpitäjä toimittaa käyttäjien lähettämät varauspyynnöt ja muut yhteydenotot kyseistä yhteydenottoa koskeville yrityksille / yksityisille henkilöille.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyistä kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:

 • asiakasnumero, etunimi, sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, osoitemaa, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
 • asiakkaiden tyytyväisyystiedot, kommentit rekisterinpitäjän palveluista ja muut asiakkaan suostumuksella saadut tiedot. Netin palautelomake, nettipalaute,
 • (sähkö)postilla saatu palaute ja reklamaatiot. Asiakastyytyväisyystutkimusten tulokset (email, posti, puhelin).
 • varaustiedot (esim. tiedot aiemmin tehdyistä varauksista ja tulevista varauksista)
 • palvelujen käyttöön liittyvät tiedot: esim. palvelujen käyttö- ja peruutustiedot
 • asiakkaan maksutapa- ja maksukäyttäytymistiedot (mukaan lukien maksuviivetiedot) sekä laskutustiedot
 • lainsäädännön mukaiset suoramainonnan, etämyynnin ja muun suoramarkkinoinnin kieltotiedot (uutiskirjeen postituslistalta poistaminen)
 • tieto kuulumisesta rekisterinpitäjän ja sen kanssa yhteistyösopimuksen tehneiden yritysten asiakasetujärjestelmiin sekä edun saamiseksi tarpeelliset tiedot
 • muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot (esim. tiedot asiakkaan ilmoittamista liikuntarajoituksista, vammoista ja sairauksista, jotka ovat tarpeellisia hänen pyytämänsä palvelun toteuttamiseksi)

Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen järjestelmän suorittamaan automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia  asiakkaille / rekisteröidyille. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja hänen haluamiinsa palveluiden varauspyyntöihin, muihin yhteydenottopyyntöihin ja ostoihin liittyvistä tapahtumista (varauspyyntö- ja ostoprosessin aikana).

Asiakastyytyväisyyttä koskevaa tietoa kerätään asiakastyytyväisyyskyselyillä asiakkaan suostumuksella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakkaiden henkilötietoja luovutetaan suoramarkkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin henkilötietolain sallimassa laajuudessa (esim. suostumus tai toimeksianto sitä edellyttää). Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Järjestelmässä sijaitsevaan rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Costalla Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Asuntojen omistajilla ja välittäjillä sekä muilla ilmoittajilla on käyttöoikeus niihin asiakastietoihin, jotka kohdistuvat heidän omiin kohteisiinsa. Järjestelmään pääsee sisään vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka järjestelmän hallinnoija antaa yrityksen henkilöstölle tai palveluntuottajalle.

Rekisterissä olevat tiedot sijaitsevat Costalla Oy:n yhteistyökumppanin MMD Networksin palvelimella. MMD:n palvelimille tallentama data varmuuskopioineen sijaitsee Suomessa, lukitussa kulunvalvonnalla varustetussa tilassa. 

Rekisterin julkisuus

Costalla Oy:n asiakasrekisteriä koskeva tietosuojaseloste (rekisteriseloste) on nähtävänä Costalla Oy:n toimitiloissa, osoitteessa Vipusenkatu 19, Lahti ja rekisterinpitäjän kotisivulla www.costalla.fi

Tiedonkeruu

Henkilötietoja kerätään asiakkaan tehdessä varauspyyntöjä ja muita yhteydenottoja sekä kerättäessä henkilötietoja rekisteröidyltä itseltään, asiakaskyselyistä sekä arvonta- ja kilpailuvastauksista, asiakastietojen päivityksistä sekä laskutuksesta ja maksunvalvonnasta.

Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä rekisterinpitäjälle sähköpostitse tai kirjeitse. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Tarkastuspyynnössä asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, yhteystietonsa ja puhelinnumeronsa.